Děkujeme za zájem o naší webovou prezentaci - CHEBTISK.CZ - společnosti CHEBSKÁ TISKÁRNA s.r.o.

Naše stránky používají k optimalizaci využití obsahu soubory cookies. S prohlížením naší prezentace automaticky souhlasíte s používáním cookies. Další informace v kontaktech. Děkujeme.

Motta | CHEBSKÁ TISKÁRNA s.r.o.

Motta

  1.  Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.
       Sainte-Beuve

  2.  Ve víru života jsem Tě vyhledala a do rukou Ti dala život svůj, starej se o něj, lásko moje, vždyť to bude i život Tvůj.

  3.  Milovati a milován býti, je největší štěstí na světě.
       J. W. Goethe

  4.  Jdi s tím, kdo Tě má rád !
       V. Hugo

  5.  I kdyby vše potěšení v tom žití bylo vzato, a jenom láska zůstala ten život stál by za to.

  6.  Když zazní "ano" obou nás kostelní tichou melodií, hlasy nám splynou v jeden hlas, jsem Tvůj a Ty jsi navždy mojí.

  7.  Slovy tu něhu vyslovit nelze, na strunách by se dala jen hrát ... Tichounce, tiše, docela tiše srdce chce z lásky se zpovídat.
       S. K. Neumann

  8.  Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství, ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.

  9.  Sám nejsi nic, však s druhým srdcem síla a člověkem jsi ještě víc.

10.  V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje.
       Eluard

11.  Není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.

12.  Dávám Ti srdce a čistou lásku, Ty vrátíš mi vše, co dám Ti já, společně půjdem životní stezkou, Ty budeš můj, já budu Tvá.

13.  Milovat neznamená jen mít rád, milovat je věřit a pravdu znát, milovat je odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce.

14.  Když přísaha naše srdce spojí a tichá píseň z chóru zanotí, my navždy zůstaneme svoji, Ty moje a já Tvůj až do smrti.
       Lope de Vega

15.  Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném ...
       Maurois

16.  A na konec Ti celý svět, se v jedno srdce zúží. Jsi bohat, kdo máš jeden květ, muž v ženě, žena v muži.

17.  Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všecko zmůže láska.
       Jaroslav Vrchlický

18.  Dobré i zlé co život dá nám chci s Tebou snášet ...

19.  Miluji život, protože mi dal Tebe. Miluji Tebe, protože jsi můj život.
       John Lennon

20.  Máš-li lásku, máš všechno ...
       John Lennon

21.  Beru si lásku z lásky, jen Tebe miluji, nevezmu nikdy zpátky, co dnes Ti daruji.

22.  Láska je přání dávat, nikoli dostávat.

23.  Milovat, znamená být schopen obětovat se pro druhého.
       Michel Quoist

24.  Konec snění, začíná život ...
       J. W. Goethe

25.  Milovat znamená stát se pro druhého nepostradatelným ...

26.  Teprve, když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.

27.  Láska to je štěstí, které si dáváme navzájem.
       Sandová

28.  Společnou cestou chceme jít, věřit, odpouštět a rádi se mít.

29.  Nekonečným přátelstvím se začala naše láska, a nekonečnou láskou se končí naše přátelství.

30.  Milovat znamená žít životem toho, koho miluješ.

31.  Co krásnějšího může být,než jeden pro druhého žít. Co krásnějšího snad, než jeden druhého mít rád.

32.  Zůstaň se mnou, ruku v ruce se mnou pojď, zůstaň a srdce mé k štěstí doprovoď.

33.  Láska nás svedla, láska nás pojí, v lásce a věrnosti zůstaneme svoji.

34.  Dnes dávám Ti ruku svoji, a prosím o tu Tvou, spojíme naše životy a půjdeme cestou společnou.

35.  Nic ze sympatie, ale z lásky. Nic na čas, ale na celý život.

36.  Dej mi ruku svou, má milovaná, tak ve dvou se nám půjde líp, vždyť nechceš životem jít sama a srdce mé jen s Tvým chce žít.

37.  Z lásky jsme zrozeni, lásku chceme dát, lásku, co na věky bude nás hřát. Láska ta odpouští, láska ta věří, naději neztratí, kdo se jí svěří.

38.  Až budu zvedat Tvůj bílý závoj a polibkem zpečetíme to přísahané ANO, neplač, drahá, jen tiše řekni: to, co jsme chtěli, se vytouženě stalo.

39.  Nejsou jen růže na světě, přijde i vítr, bouře zlá, však kráčet denním životem je lehčí, když jsou dva.

40.  Nikdo se nenarodil pro štěstí, všichni jsme se narodili pro život a štěstím života je láska.